Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Untamed Life

                                     

 

 

Untamed Life – Αδάμαστη Ζωή
© Copyright 2016 κυκεών tales & Hatto Fischer
Σχεδιασμός εξωφύλλου και σελιδοποίηση: Ρούλα Στάθη
Σχέδιο εξωφύλλου: Lutz Gelbert
Δεκέμβριος 2016
εκδόσεις κυκεών tales
τηλ 210 5561487
www.cyceon.gr
cyceon@cyceon.gr
ISBN 978-960-99276-4-2

 Ordering of book / Bestellungen:
"Politeia" https://www.politeianet.gr/

 

                       

                               Book signing on Feb. 13 in Cyceone Café

 

^ Top

« Capitals 2017 | The poetry of H.F. by Katerina Anghelaki Rooke »