Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Startled (in six languages) 2016

 

Startled

 

whatever sweet wine

flows past those lips

thirsting like the desert

for more rain coming

with the wind,

forever it will be a sign

not everything transpires

into wine and only those grapes

which have that precious juice

shall produce what it takes

to make men silly or sweet

like angels forever staring
at the ceiling as if fixed icons

startled by feelings

which bent in the wind

like the reed in the pond.

 

Hatto Fischer

 


The poem has been translated into five different languages.

 

 

ΚΑΤΑΠΛΗΞΗ

οποιοδήποτε γλυκό κρασί

κυλά μέσα από εκείνα τα χείλη

που διψούν όπως η έρημος

περισσότερη βροχή να έρθει

με τον άνεμο,

θα είναι για πάντα σημάδι

πως δεν γίνονται όλα

κρασί παρά μόνο όσα σταφύλια

έχουν τον πολύτιμο χυμό

να παράγουν ό,τι χρειάζεται

να σε κάνει ανόητο ή γλυκό

όπως άγγελοι που διαρκώς κοιτάζουν

το ταβάνι σαν ακίνητες εικόνες

που κατέπληξαν συναισθήματα

και λυγίζουν στον άνεμο

όπως το αγριόχορτο στη λίμνη.

 

[Translated into Greek by Yiorgos Chouliaras]

 

Verrast

Welke zoete wijn ook
over mijn lippen stroomt
die zoals de woestijn
naar regen dorsten
die komt met de wind,

het zal altijd een teken zijn
niet alles verandert
in wijn en alleen die druiven
die dat kostbare sap bevatten
zullen wat nodig is voortbrengen
om mannen stom of zoet te maken
zoals engelen voor eeuwig staren
gelijk vaste iconen op het plafond
verrast door gevoelens
die buigen in de wind
zoals onkruid in de vijver.

 

Hatto Fischer (Duitsland)
Vertaling: Germain Droogenbroodt

***
IMPORTANT: The Poem of the week is also available in Spanish, Dutch, Chinese and Rumanian.
If you wish to receive it in another language, please mail.

http://www.point-editions.com

 

 

Sobresaltado

 

Cual vino dulce

fluye por esos labios

anhelando como el desierto

que venga más lluvia

con el viento,
para siempre será una señal
de que no todo se convierte

en vino y sólo aquellas uvas

que tienen este precioso jugo

producirán lo que se necesita

para volver a los hombres tontos o dulces

como ángeles, que con la mirada perdida,
miran en el techo como iconos fijos

sobresaltado por los sentimientos

que se doblan por el viento

como la mala hierba en el estanque.

 

Hatto Fischer (Alemania)


Traducción Germain Droogenbroodt – Rafael Carcelén

***
IMPORTANTE: traducimos y enviamos el Poema de la Semana también en inglés, neerlandés, rumano y chino

http://www.point-editions.com

 

Copleşit

 

Ce dulce vin curge

prin buzele-acestea

tânjind precum pustiul

la ploaie mai multă

pe aripi de vânt,

etern va fi semnul

că nu totul se preschimbă

trecându-se-n vin

ci boabele cele

cu zeamă preţioasă

vor da ce se cade

prostind şi-ndulcind

oameni în îngeri

pe veci spre tavane

privind ca icoane

de simţuri copleşiţi

de vânt îndoiţi

ca buruiana din iaz.


Hatto Fischer
(Germania)
Traducere: Gabriela Căluțiu Sonnenberg

*****

POINT: poezii din opera celor mai buni poeți

cunoscuți și necunoscuți

http://www.point-editions.com

 

 

惶恐

 

何等香甜的美酒

流过双唇

仿佛干涸的沙漠

渴望更多雨水的降临

伴随着风

必将化为一种永恒的符号

并非一切都能酿成美酒

只有那些葡萄

涨满可爱的汁液

酿成其应有的醇味

让人醉让人美

像天花板上凝视的天使

似乎已成永恒的符号

一阵惶恐袭来

俯伏在风中

仿佛那池塘的野草

2015424日)

 

[德国] 哈特·费希尔

汉译 程程 海岸

 

Chinese Translation: Cheng Cheng-Hai An

http:// www.point-editions.com

 

 

 

 

^ Top

« 10 + 2 Gedichte 2015 | Zeichnerische Gedichte 2016 »