Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Photo Haiga

 

Alley lamp

 

lampa caolsráide

chun locháinín (nó mún ó inné)

a shoilsiú

alley lamp
to illuminate a puddle

(or yesterday's urine)

 

 

Ladies' bags

 

dufair málaí ban -

áit éigin saolaítear
ainmhí


a jungle of ladies' bags -

somewhere an animal

is born


 

Christmas

 

faoileáin, colúir

ag eitilt i measc réaltaí bréige -

an Nollaig

 

gulls, pigeons

flying among artificial stars -

ChristmasAitenn


aiteann uirbeach -

ní cuimhin leis

cad is dorchadas annurban gorse -

it cannot remember

what darkness is

 

 

Dockland

 

Ceantar na nDugaí

is na crainn ag feitheamh

leis an ngealach


Dockland -

trees waiting
for the moon

 

 

Buddha

 

Aerfort Bhaile Átha Cliath

dealbh den Bhúda -

talmhaithe


Dublin Airport

a statue of the Buddha -

grounded

 

 

IMAGES: Mark Granier

TEXTS: Gabriel Rosenstock^ Top

« Haiku of Gabriel Rosenstock | Haiku explained by Gabriel Rosenstock and discussion about poetry with poets »