Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Katerina Anghelaki Rooke

 

             

              Katerina Anghelaki Rooke

 

 

                     
                      Aegina, the prime home of Katerina^ Top

« Capitals 2017 | Poetry and Life of Katerina Anghelaki Rooke »