Ποιειν Και Πραττειν - create and do

From the Touch Stone group to Poiein kai Prattein with the Poets

                                                   

                                          House of poetry in Athens

 

 

^ Top

« Poets | Touch Stone group »