Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Participants of Workshop 1

Danau, Dominique - chairperson

Sociologist, researcher
ECWS
Hoogbrugstraat 43
NL - 6221 CP Maastricht
Tel. 31 43 21 67 24
FAX 31 43 25 57 12


Contargyris, Thanos

Manager / DIALOGOS
Fokidos 26
G - Athens 11526
Tel. 30 1 77 89 035
FAX 30 1 77 17 388


Grigoriadis, Alexandra

Teacher of English / Teacher Trainer
38 Chrysostomou Smyris
G - Athens 11144
Tel. 30 1 20 29 909


Gourtsoyanni, Melitta

Architect / Advisor to the European Commission, DG V
200 Rue de la Loi
B - Bruxelles
Tel. 32 2 295 4679
FAX 32 2 295 1178
or now in Athens
(new address c/o DIALOGOS)


Kartheuser, Bruno

Poet and Editor of 'Krautgarten', Forum fuer Junge Literatur
B - 4784 Neundorf 30
Tel. 32 80 227 376
FAX 32 80 229 412

Kern, Rudolf

Vice President of the 'European Bureau for Lesser Used Languages' (Dublin, Brussels) /
Professor
Fonteinstraat 30/4
B-Leuven
Tel. 32 16 205 387
FAX 32 16 205 387


Kiossoglou-Adams, Angela

Artemidos 6
G - Melissia 15127
Tel. 30 1 804 1212
30 1 671 4621 (office 09h30 - 13h30)
FAX 30 1 647 8156


Lombaert, Ruben

Research Assistent, College of Europe
Dyver 11
B - Brugge
Tel. 32 50 335 334
FAX 32 50 343 158
or
Doornikse Heerweg 121
B - 9700 Oudenaarde
Tel. 32 55 313 879
FAX 32 55 313 879


Marsh, Jesse

ARTICULATE, CESR-UCC
Viale Romagna 58
I - Milano
Tel. 39 2 7063 3766
39 2 2666 974
FAX 39 2 7063 1508


Papaconstantiou, Anastasia

Ass. Prof. Applied Linguistics Athens University
40 Georgiou Stavrou
G - Philothei - Athens 15237
Tel. 30 1 672 6534


Verluyten, Sylvain Paul

Professor
University of Antwerp RUCA/TEW
Middelheimlaan 1
B - 2020 Antwerp
Tel. 32 3 218 0760
FAX 32 3 218 0652


Lepoutre, Carl

Cabinet of Minister-President of the Flemish Government
Jozef II straat 30
B - 1040 Brussels
Tel. 32 2 227 2911
FAX 32 2 227 2905

^ Top

« Considerations and reflections by Hatto Fischer | Workshop 2: "Regional / Urban Planning and Culture" »