Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Workshop in Spetses

 

David Fine auf Spetses

 

                 

 

The wanderer

 

               

                 Horse relief

 

Man with horse

 

                    

                      Four men

 

 

 

 

 

                          

 

 

                             

 

 

                                

 

 

^ Top

« 3 large pieces -monumental scale | Speech / Rede: David Fine "das kleine Pferd von Delphi" »